قطع مجدد شبکه دیجیتال در بردخون

برای چندمین بار شبکه دیجیتال در شهر بردخون قطع شد و خانواده هایی که از این دستگاه استفاده می کردند, مجبورند تلویزیون ها راخاموش کنند.

انتظار می رود مسؤلان پیگیر وصل مجدد آن باشند.

این دستگاه با باران و باد و قطع برق یا اتفاق دیگر قطع می شود.

منبع : وبلاگ اطلاع رسانی بردخون |دیجیتال
برچسب ها : دیجیتال ,شبکه دیجیتال